Privacy Policy

Privacybeleid
Laatst bijgewerkt op 24 april 2024
Ingangsdatum 24 april 2024

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Ontstoppingsbedrijf Amstelveen, Raasdorperweg 185e, Noord-Holland 1175KZ, Nederland (de), e-mail: info@riool-ontstoppen-amstelveen.nl, telefoon: +31 85 110 6820 over de collectie, gebruik en openbaarmaking van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website gebruikt (https://riool-ontstoppen-amstelveen.nl). (de dienst"). Door toegang te krijgen tot of te gebruiken de Service, u stemt in met het verzamelen, gebruiken en openbaarmaking van uw gegevens in overeenstemming hiermee Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, gelieve de Dienst niet te openen of te gebruiken.

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen zonder eventuele voorafgaande kennisgeving aan u en zal de herziene versie publiceren Privacybeleid op de Dienst. Het herziene beleid zal dat wel doen van kracht zijn 180 dagen vanaf het moment waarop de herziene Beleid wordt geplaatst in de Service en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd betekent dat u akkoord gaat met de herziene Privacy Beleid. Wij raden u daarom aan om dit periodiek te doen bekijk deze pagina.

 1. Informatie die we verzamelen:

  Wij verzamelen en verwerken het volgende persoonlijke informatie over u:

  1. Naam
  2. E-mail
  3. Mobiel
 2. Hoe wij uw informatie gebruiken:

  We zullen de informatie gebruiken die we verzamelen over u voor de volgende doeleinden:

  1. Klantbestelling beheren

  Als we uw gegevens voor iets anders willen gebruiken doel, zullen wij u om toestemming en wil vragen gebruik uw gegevens alleen bij ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het/de doel(en) waarvoor die toestemming verlenen tenzij wij daartoe verplicht zijn anders volgens de wet.

 3. Bewaring van uw gegevens:

  Wij bewaren uw persoonlijke gegevens bij ons voor 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers hun accounts hebben beëindigd of voor als zolang we het nodig hebben om de doeleinden te verwezenlijken die het werd verzameld, zoals hierin beschreven Privacybeleid. Het kan zijn dat we bepaalde zaken moeten behouden informatie voor langere perioden, zoals bijhouden/rapporteren in overeenstemming met toepasselijk recht of om andere legitieme redenen zoals handhaving van wettelijke rechten, fraude preventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, geen van beide u (direct of indirect) identificeert voor onbepaalde tijd opgeslagen.

 4. uw rechten:

  Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kan dit het geval zijn een recht op toegang en rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens of ontvang een kopie van uw persoonlijke gegevens gegevens, beperken of bezwaar maken tegen de actieve verwerking van uw gegevens, vraag ons deze te delen (port) uw persoonlijke gegevens naar een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven, in te trekken uw gegevens verwerken, recht op het indienen van een klacht met een wettelijke bevoegdheid en dergelijke andere rechten zoals relevant kan zijn onder de toepasselijke wetgeving. Naar deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op info@riool-ontstoppen-amstelveen.nl. Wij zullen op uw reageren verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  Houd er rekening mee dat als u ons geen toestemming geeft om te verzamelen of de vereiste persoonlijke informatie verwerken of de toestemming intrekken